Contact Us

Contact Us-QMY|   electric scooter manufacturer

Company Name: Dongguan Qingmai Electronic Technology Co., Ltd.
Operational Address: 701, Guolilai Building, No. 60-1, Humen Town, Dongguan, Guangdong, China

Email: niu@qmy.cx

Whatsapp: 86-18925441569

WeChat: 86-18925441569

Website: https://e-scootersupplier.com/

Contact Us-QMY|   electric scooter manufacturer